Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

 

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Nu möts vi till bön och lovsång varje söndag 18.00

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:    SVERIGEBÖNEN      BÖN NU

 


Lördag 28 april 15.00 och 18.00

Söndag 29 april 18.00

”GUD GÖR UNDER IDAG!”
Anita Barker Andersen 

anita_barkerDet som kännetecknar förkunnaren och författaren Anita Barker Andersen är en livsstil av att vända motgångar och svårigheter till möjligheter. Hon har en unik förmåga att uppmuntra i svåra situationer och inge hopp där allt mänskligt hopp är ute. Hon undervisar med auktoritet, humor, självdistans och ödmjukhet. Som 15-åring fick Anita en genetisk ögonsjukdom som ledde till att hon blev nästan helt blind. Med sina två procents syn fick hon lära sig att lita på Gud. Ett liv i det övernaturliga har blivit något helt naturligt för Anita. Genom sina böcker förmedlar hon hopp till många. Sammanlagt har c:a 850 verifierade berättelser om övernaturliga Gudsingripanden publicerats. Det handlar om mirakulösa helanden, änglavakt, frihet från bundenhet och upprättelse i livet.

Här kan du få veta mer om Anita Barker Andersen

 


Välkommen till Hagakyrkan i Markaryd söndag 29 april 10.00

Anita Barker Andersen

 


 Lovsång i Ladan 12 maj 18-21

”Alla har ett unikt och stort värde, oavsett prestation, omständigheter, erfarenheter, snedsteg eller godhet. Vårt värde som människa grundar sig i att vi är skapade till att vara lika Jesus i allt!

Den 12 maj tänkte vi dra igång något som några av oss längtat efter ett tag, ett sammanhang för nästa generation att lära känna Jesus, få bli lyfta och inse vilka de är skapade till att vara.”

 

 

affischlovsangiladan_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Fredag 31/8 kl 19.00 och lördag 1/9 kl 15.00 och 18.00

Carl-Erik och Overa Sahlberg

tillsammans med Rövarkören från S:ta Clara Kyrka

 

carl-erik_sahlbergCarl-Erik Sahlberg och hans hustru Overa bedriver sedan några år tillbaka ett arbete bland föräldralösa och utsatta barn i Tanzania genom att ge dem nya familjer för livet. I dagsläget fungerar 15 sådana familjehem på olika platser i Tanzania. Varje hem har inte fler än 10 barn för att närhet ska kunna behållas. Drygt 100 barn får i dagsläget på detta sätt hjälp med skolgång, mat, kläder, enklare hälsovård och kristen undervisning.

Carl-Erik Sahlberg är kanske annars mest känd för att vara verksamhetsansvarig i S:ta Clara kyrka i Stockholm som under många år bedrivit ett uppsökande socialt arbete bland utslagna, hemlösa och på annat sätt utsatta människor. För detta arbete har han bl.a. fått kungamedalj. Han har även varit kaplan för riksdagens kristna grupp, predikat vid ett flertal tillfällen i svensk televion och varit nominerad som kandidat till biskop i flera stift, bl.a. vid ärkebiskopsvalet 2006.
Carl-Erik Sahlberg, som är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, har också skrivit ett stort antal böcker, varav de senaste är ”Predikningar i katedralen”, ”Kyrkans första tid” och ”Effektiv bön”.