Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

UNDER EN ÖPPEN HIMMEL

Bön och lovsång varje söndag 18.00

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:    SVERIGEBÖNEN  


Lördag 23 februari 15.00, 16.30 och 18.00

Peter Halldorf – ”Längre in i bönens land”

peter_halldorfPeter Halldorf, är pingstpastor. Han är verksam på Nya Slottet i Bjärka-Säby i Vists socken, söder om Linköping. Halldorf är redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Pilgrim. På Nya Slottet, där Pilgrim har sin redaktion, leder han retreater tillsammans med en kommunitet. Där leder han också ekumeniska uppbyggelsemöten, som samlar många människor från olika kyrkor och samfund. Han är författare till ett stort antal böcker om lärjungaskap, det inre livet och den tidiga kyrkans historia.
Peter Halldorf har studerat ökenfäderna, kyrkofäderna och ortodoxa kyrkornas teologi, samt även helgelserörelsen och radikalpietismen. Inte minst Flodbergskretsens radikalpietistiska mystik har intresserat honom, och han har skrivit en bok om denna vänkrets, “Hädanefter blir vägen väglös” 1997.
Inflytandet från historiskt rotad, klassisk spiritualitet är grunden för hans undervisning. Biskop emeritus Martin Lönnebo har betytt mycket för honom. De delar samma intresse för östkyrkan.
Halldorf var redaktör för den ekumeniska frikyrkliga tidningen Trots Allt på 1990-talet, och kretsen kring den påverkade hans utveckling. Han är nära vän med Magnus Malm och Ylva Eggehorn från tiden i Nytt Liv/Trots Allt.
Peter Halldorf är en ekumenisk frontgestalt i svensk frikyrklighet, med ett långvarigt och nära samarbete med såväl svenska kyrkan som med den katolska och ortodoxa kyrkan.


Ladan  5-7 april Fredag 19.00 Lördag 14, 16 och 18

Sön kl 10.00 Hagakyrkan Markaryd

”Kom helige Ande kom”

Magnus Widholm, Växjö, Missionsledare EFS Sydöst

Pastor David Westergård


Söndag 28 april kl 10.00

Gemensam gudstjänst i Ladan

med alla kyrkorna och församlingarna i Markaryds kommun