Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

SÖNDAG 14 AUGUSTI – 15.00 och 18.00

 

Tema: Gudomligt helande i och utifrån församlingen.

 

Christer Borg och Mats Lunnergård ( lovsång)

 

Ett samarrangemang – organisationen OAS, EFS Sydöst ”Sänd oss” och stiftelsen Ladan.

 

15.00 Seminarium

Vi ställer denna gång frågor som: Hur vi kan bygga en karismatisk församlingsmiljö i vårt eget sammanhang. 

Verkar den Helige Ande på mer sätt än det karismatiska. måste alla be om nådegåvor, är nådegåvor bra i evangelisation etc

Hur kan jag börja användas i Andens nådegåvor  så som det är beskrivet i 1 kor 12

Ett seminarium där vi reflekterar över hur vi kan utrustas och  användas i Andens gåvor. Christer Borg ber för och betjänar sjuka så som Anden leder.  

 

17.00 Servering.

 

18.00 Tag emot Andens gåvor – teori och praktik

Hur kan jag börja? Teori och praktik. En kväll då vi längtar och söker Gud för att ta emot Andens gåvor och bli utrustade.

 PROGRAM

 


 

Vi fortsätter under hösten med att grundligt utforska gudomligt helande i teori och praktik – hur vi kan ta emot och förmedla Guds nåd och kraft till andra.

Välkomna alla ni som söker helande. Välkomna alla ni som vill utrustas till att tjäna  med helande

 


Christer Borg är idag samarbetskyrkopräst i Svenska kyrkan i Växjö och har en bakgrund inom EFS. Idag finns han också med i OAS ledarskap. Christer längtar efter att få se fler människor kunna förmedla Guds kraft och närvaro till andra och tar ofta tid att betjäna offentligt.

Under ett större antal år har Christer rest i missionens spår till länder som Sydafrika och Uganda och även haft möjligheten att starta en verksamhet som lett till startandet av  flera hundra församlingar och större kampanjer i Etiopien.

Många resor med helande I fokus har gått till katolska sammanhang och pingstkyrkor i Rumänien, frikyrkor i Ukraina, Moldavien, Abkazien, Transnistrien, USA, Sverige, Norge med flera. Tiotusentals har mottagit helande under årens lopp. Christer var också nationell evangelist i Finland tillsammans med Markus Koivisto. Idag finns Christer också med i en svensk kyrklig missionsorganisation vid namn Sänd Oss. 

 


 

VARJE SÖNDAGSKVÄLL KL 18 (FRÅN 14/8)

LOVSÅNG   –   BÖN   –   VITTNESBÖRD

 

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

 

MATS LUNNERGÅRD MEDVERKAR

 

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”

 


 DET KOM ETT BREV OM ATT VARA ETT BÄRARLAG FÖR LADAN

För dig som vill vara med och stödja –

SWISH   123 66 44 389

 Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455


main_page_immage