Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

Vi möts varje söndag kl 18.oo i Ladan till bön och lovsång

 

VARJE SÖNDAG 18.00   

”STRÖMMAR AV LEVANDE VATTEN”

Pastor David Westergård

Mats Lunnergård – Lovsång

 

LOVSÅNG   –   BÖN   –   VITTNESBÖRD

 

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

 

UNDER EN ÖPPEN HIMMEL

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”

PÅ GRUND AV CORONA-PANDEMIN – HJÄLP OSS

Om du har möjlighet att ge ditt stöd till Ladan genom ett ekonomiskt bidrag nu under den svåra kristid vi upplever, skulle det betyda jättemycket för oss.

När verksamheten tvingats till uppehåll har intäkter försvunnit men utgifterna är de samma.

Därför vädjar vi om bidrag till omkostnaderna för att kunna fortsätta Ladans verksamhet.

Bankgiro 313-1455main_page_immage