Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Nu möts vi till bön och lovsång varje söndag 18.00

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Söndag 28 januari 18.00

Bön och lovsångsgudstjänst 

med Stefan Dahlström, präst i Svenska kyrkan

Lovsång Mats Lunnergård

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus.  En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

 


 

main_page_immage