Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

VARJE SÖNDAGSKVÄLL KL 18.00

 

LOVSÅNG   –   BÖN   –   VITTNESBÖRD

 

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

 

MATS LUNNERGÅRD MEDVERKAR

 

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”

 


 

SÖNDAG 9 OKTOBER 15.00 OCH 18.00

MATS LUNNERGÅRD – LOVSÅNG

CHRISTER BORG

TEMA:

”GUDOMLIGT HELANDE

I OCH GENOM FÖRSAMLINGEN”

Vi kommer att ställa oss frågor som: 

”Varför är vi kallade att förmedla Gudomligt kristet helande till människor tex genom kunskapens ord och andra gåvor?”

”Hur gjorde Jesus när han botade människor?”


Ett samarrangemang – organisationen OAS, EFS Sydöst ”Sänd oss” och stiftelsen Ladan.

 


 

Vi fortsätter under hösten med att grundligt utforska gudomligt helande i teori och praktik – hur vi kan ta emot och förmedla Guds nåd och kraft till andra.

Välkomna alla ni som söker helande. Välkomna alla ni som vill utrustas till att tjäna  med helande

 


Christer Borg är idag samarbetskyrkopräst i Svenska kyrkan i Växjö och har en bakgrund inom EFS. Idag finns han också med i OAS ledarskap. Christer längtar efter att få se fler människor kunna förmedla Guds kraft och närvaro till andra och tar ofta tid att betjäna offentligt.

Under ett större antal år har Christer rest i missionens spår till länder som Sydafrika och Uganda och även haft möjligheten att starta en verksamhet som lett till startandet av  flera hundra församlingar och större kampanjer i Etiopien.

Många resor med helande I fokus har gått till katolska sammanhang och pingstkyrkor i Rumänien, frikyrkor i Ukraina, Moldavien, Abkazien, Transnistrien, USA, Sverige, Norge med flera. Tiotusentals har mottagit helande under årens lopp. Christer var också nationell evangelist i Finland tillsammans med Markus Koivisto. Idag finns Christer också med i en svensk kyrklig missionsorganisation vid namn Sänd Oss. 

  DET KOM ETT BREV OM ATT VARA ETT BÄRARLAG FÖR LADAN

För dig som vill vara med och stödja –

SWISH   123 66 44 389

 Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455


main_page_immage