Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

”Länge leve Ladan!” – Läs insändaren som var en profetia.

 

Sommaruppehåll 21/6-21/8

 

Bön & fastedag lördag 22 augusti 10.00.16.00

Möte med Carl-Erik Sahlberg kl 18.00

se program

 

Vi möts i Ladan varje söndag 18.00

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus.  En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

 

Vi firar 30-årsjubileum

Stiftelsen Ladan – Allkristet Center firar 30-årsjubileum nu i november
Tillsammans med tusentals besökare som fått uppleva Guds välsignelse kan vi se tillbaka på 30 underbara och välsignade år i Ladan och blicka framåt mot Herrens förutberedda gärningar och planer.
All verksamhet bedrivs helt och hållet med hjälp av gåvor och ideellt arbete av frivilliga och volontärer.  
Vill du vara med och hjälpa oss vidare med en gåva till verksamheten är vi tacksamma.
Vår önskan är att Ladan även i fortsättningen ska vara en frizon för Jesus i en tuff, svår och mörk tid.

Bankgiro 313-1455 – vänligen använd vårt bankgiro (postgiro avslutat)

main_page_immage