Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

UNDER EN ÖPPEN HIMMEL

Välkommen att dela gemenskapen

VI SAMLAS TILL BÖN VARJE SÖNDAG KL 1800

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

 

PÅ GRUND AV CORONA-PANDEMIN – HJÄLP OSS

Om du har möjlighet att ge ditt stöd till Ladan genom ett ekonomiskt bidrag nu under den svåra kristid vi upplever, skulle det betyda jättemycket för oss.

När verksamheten tvingas till uppehåll försvinner intäkter men utgifterna är de samma.

Därför vädjar vi om bidrag till omkostnaderna för att kunna fortsätta Ladans verksamhet.

Bankgiro 313-1455main_page_immage