Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Bön och lovsång varje söndag 18.00 

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus.  En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

En profetisk vision och uppmuntran till förebedjare

Lördagen den 19 augusti var vi samlade i Ladan till bön och fasta för Sverige. Förebedjare från olika delar av landet var med. Under ett av bönepassen uppenbarade Herren för en av deltagarna att vi förebedjare har stöd och uppbackning från himmelens härskara. 
Deltagaren berättade för oss att medan hon stod och bad:
”Fick jag se en syn.  Vid varje bedjare fanns  två änglar en framför bedjaren och en bakom. Ängeln framför hade ett svärd i handen och ängeln bakom segerpalm. Vingarna från den främre ängeln och vingarna från den som stod bakom mötte varandra  så att bedjaren stod i mitten omsluten av änglarna.”
Du får hjälp i bönekampen beskydd   Och det leder till seger för Guds rike.

 


 

main_page_immage