Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

VÄLKOMMEN TILL LADAN HÖSTEN 2023

VARJE SÖNDAG KL 18 

LOVSÅNG   –   BÖN   –   VITTNESBÖRD

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…
”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3
”Sök Guds ansikte”


 DET KOM ETT BREV OM ATT VARA ETT BÄRARLAG FÖR LADAN

För dig som vill vara med och stödja –

SWISH   123 66 44 389

 Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455


main_page_immage