Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Bön och lovsång varje söndag 18.00 

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus.  En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Bönehelg med Sverigebönen fre-lör 18-19 augusti

Program:

Fre 19 Karl-Erik Sahlberg

Lör 10-17 Bön och fastedag

Karl-ErIk Sahlberg, Patrik Sandberg, David Westergård m fl

Lovsång Magnus och Therese Axelsson, Göteborg

 


 

main_page_immage