Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

Påsksamlingar i Ladan 20 och 21 april

Roger Larsson “Efter 2000 år – vad betyder Jesus för oss idag?”

se program

Vi möts i Ladan varje söndag 18.00

“Sök Guds ansikte”  -  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

main_page_immage