Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

Bön och lovsång varje söndag 18.00 från 22 januari
Söndag 22/1 kommer pastor Dan-Inge Olsson och medverkar
när vi startar med bönekvällarna igen efter helguppehållet.

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus.  En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

 

 


 

”Länge leve Ladan!” – Läs insändaren som var en profetia.

main_page_immage