Vill du höra Jesus tala till dig? – Ett vittnesbörd

Vill du höra Jesus tala till dig?

Text: Peter Ögren

Ibland får jag frågan ”Hör du verkligen Jesus tala? Hur kan du höra honom?”

Ja, hur kan jag höra honom? Hur började det?

Det började med att jag lyssnade till det han sa under sin tid här på jorden innan han steg upp till himlen. Orden han talade finns ”recorded” – betyder både inspelade och nedtecknade i skrift. 

Inspelade i hans lärjungars trådlösa höghastighetsminnen med backup i ett flertal hackersäkra, brandväggsskyddade lagringsutrymmen. Den mänskliga hjärnan – detta mästerverk unikt i sitt slag. 

1972 fick jag i min hand en kopia av dessa inspelningar – utprintade på papper (Nya Testamentet) – så jag kunde börja höra vad han, Jesus Messias (Kristus som vi säger i västvärlden), hade att säga. 

Frågan är: Var det då Gud som talade till mig? Ja, så måste det va om jag får tro vad Hebréerbrevets författare säger:

”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.”  Hebreerbrevet 1:1-2

Den rösten och de orden – det han hade att säga – blev väldigt personligt för mig. Det rörde mig. Det handlade om mig. Han talade inte bara till de som då och där hade privilegiet att lyssna och ta ställning. Han talade till mig och orden han riktade till mig pockade på ett gensvar. 

Orden fylldes på alltmer i mitt sinne allteftersom jag fortsatte vara lyssnaren. Orden började leva i mig. Jag hörde dom om och om igen efter det att jag lagt boken ifrån mig. Jesus talade i mitt sinne och i mitt hjärta. Orden levde. Orden var levande. Orden fick liv. Och orden gav liv – födde tankar som befruktade och gav nya tankar som gav liv. Som gav mig NYTT LIV. 

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.”  Hebreerbrevet 4:12 

Ju mer jag lyssnade till Guds röst, Guds ord, hans tal, hans mening, hans åsikter, hans visdom – desto mer och tydligare kunde jag urskilja hans röst tala tydligt till mig även när jag inte direkt läste eller mediterade på de ”inspelade” nedskrivna orden. 

Det var som en omvänd ordning mot ord som jag hört sägas av kära vänner medan dom levde och sedan fick nytt liv medan jag mindes, och hörde deras röst inom mig. 

Här var det tvärtom så att jag aldrig hört Jesus tala medan han levde på jorden – men nu hörde honom tala. Inte bara de exakta orden utan mer därtill och även svara på de frågor som uppstod inom mig på grund av det han sa till mig. 

Våren 1970, två år innan jag började höra och lyssna till Guds röst, bad jag för första gången i mitt 21-åriga liv en bön till Gud. Jag satt häktad och väntade på rättegång. Jag var ateist. Men läste en bok om människor som pratade med Gud och fick höra Gud tala till dom. 

Jag bad: ”Om du finns Gud, ta mig ut ur fängelset. Då ska jag ge mitt liv till dig och tjäna dig.”

Det blev rättegång. Jag glömmer aldrig orden från domaren när han avkunnade domen: ”Herr Ögren, detta är en mycket personpreventiv dom, ingen allmänpreventiv dom, du döms till skyddstillsyn med övervakning.” Samma dag lämnade jag fängelset i Halmstad. 

Gud hade talat genom domaren. Gud hade svarat på min bön. Men jag höll inte mitt ord. Det skulle ta två år ytterligare innan jag kom till den punkten där jag började höra och lyssna till Guds röst och Ord. 

Två år av kriminalitet och missbruk som drog mig ner till botten av mitt då meningslösa och värdelösa liv. 

Två år som slutade med att jag var tillbaka i häkte och fängelse. 

Sjuk av avtändning och fylld av ångest böjde jag knä i cellen på Värnamo polisstation. Jag bad min andra fängelsebön. Det skulle inte bli min sista. Jag bad: ”Jesus fräls mig och håll mig i fängelse minst ett år.”

Gud – precis som då jag bad min första bön – hörde min bön och svarade på min bön. Jag blev frälst och jag fick tillbringa ganska exakt ett år på olika anstalter, bl a ett mentalsjukhus. 

Det var där, i cellen på polisstationen och senare på fängelset i Jönköping som jag började höra Jesus tala till mig. Det var där jag började höra Guds röst. 

Det var där jag började läsa Nya Testamentet först och sedan fortsätta med Gamla Testamentet. 

Det har hunnit gå 48 år sedan dess.  Jag talar med Jesus varje dag och natt. Och han talar till mig och med mig. Dels genom sitt inspelade/nedtecknade Ord i Gamla och Nya Testamentets böcker. Dels genom direkta tilltal på en mängd olika sätt. Det jag skrivit här började med att jag hörde rösten säga ”Skriv ner detta”. Det har jag gjort och nu får du som läser detta höra både min och Guds röst. 

Gud välsigne dig att ta vara på gåvan att höra Guds röst – höra Jesus tala – genom att du öppnar  Nya Testamentet och börjar läsa. 

Kanske börja med att läsa de första Ord jag hörde Jesus tala – från Johannes evangelium kapitel 11 vers 25-26..

Hälsningar Peter Ögren

12 april, 2020 | Comments Closed