Ett brev om att vara ett bärarlag

Till Ladans vänner

För några veckor sedan besökte jag Ladan på en av deras söndagskvällar. Det var bön kl 18. Herrens Ande var närvarande. När jag satt där under kvällen talade Gud till mig. Vi var ca 15 närvarande och Guds närvaro var kännbar. Jag fick en ”tanke” – Hur finansieras detta? Femton närvarande, inga kollekt, inget kollekttal. Bara ett enkelt Swish-nummer. Då talade Herren om att det behövs kapital för att driva Ladan mot framtiden.Gud har en plan för Ladan och för Markaryd och dess framtid.

Herren talade om ett bärarlag för att få pengar till driften och till att kalla talare och till en väckelse som står för dörren. Där ska Ladan vara med.

Det kommer inte att bli som förr. Det kommer att bli starkare, härligare och vi kommer återigen att få se Gud verka i våra möten.

Vad behövs? Vi behöver ett bärarlag. Ladans vänner som ger en månatlig gåva. 100, 200, 500, 1000 eller en valfri summa.

Sverige har under de senaste 20 åren varit under en kraftig attack. Under dessa år har över 2000 församlingar lagts ner. En i veckan.

Vänner – nu är det dags för mobilisering. Vi ska vända detta med Herrens hjälp och med vår hjälp. Nu hjälps vi åt att vända landet. Det är dags för väckelse.

Gud vill att du är med i bärarlaget för Sverige, Markaryd och Ladans framtid. Kom med, var med i bön, nu kör vi. Landet ska tillbaka till Gud.

”Mycket förmår en rättfärdig människas bön…” Jakobs brev 5:17

”Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma er till del så att ni alltid i allt har allt och kan ge till allt gott verk.” 2 Korintierbrevet 9:8

Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455

Markaryd i januari 2022

Christer Nilson – Förebedjare och bärare

 

 

28 januari, 2022 | Comments Closed