Program

VÄLKOMMEN TILL VÅRA SAMLINGAR

BÖN   –   VITTNESBÖRD

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…
”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3
”Sök Guds ansikte”


SÖNDAG 22/1 18.00

Ekumeniska böneveckan

Bön o lovsångskväll 

Bo Johanneryd och Mats Lunnergård SÖNDAG 29/1 

En halvdag om helande och mission

Mats Lunnergård leder lovsången 

15.00-16.00 Christer Borg

Seminarium om helande

16.15-17.00

Karl-Henrik Wallerstein

Mission i den Helige Andes kraft och gåvor – Del 1

17.15-18.00 

Karl-Henrik Wallerstein

Mission i den Helige Andes kraft och gåvor – Del 2

Karl-Henrik Wallerstein, är präst i Svenska kyrkan  Älmhults kommun sedan 2004. Sedan 2015 kyrkoherde i Göteryds pastorat. Karl-Henrik berättar:  ”Det som varit bärande för mig under mitt pånyttfödda kristna liv är mötet med den helige Ande. Han kommer som en stilla susning eller som ett dånande regn. Men han är verklig och jag vill personligen vara ledd av den Helige Ande i allt jag gör. Eftersom Gud gett oss ett förnuft behöver vi givetvis använda detta. Förnuftet står aldrig i motsättning till den Helige Ande. Vi skall ju älska Gud med hela vårt förstånd. Men just mötet med den Helige Ande i profetiska tilltal, genom mirakulösa helanden, eller kunskapens ord föder en tydlig tro och ett fast hopp och eftersom Gud är kärlek förmedlar mötet med den Helige Ande just kärlek som uttrycker sig i frid! Treklangen av tro, hopp och kärlek behöver ljuda över hela vårt land och just Ladan, som ju är en missionsstation gör mig väldigt glad och hoppfull. Här finns en fri plats att upptäcka den Helige Ande.”

18.30-21.00

Helandemöte med Christer Borg

Christer Borg är idag samarbetskyrkopräst i Svenska kyrkan i Växjö och har en bakgrund inom EFS. Idag finns han också med i OAS ledarskap. Christer längtar efter att få se fler människor kunna förmedla Guds kraft och närvaro till andra och tar ofta tid att betjäna offentligt.

Under ett större antal år har Christer rest i missionens spår till länder som Sydafrika och Uganda och även haft möjligheten att starta en verksamhet som lett till startandet av  flera hundra församlingar och större kampanjer i Etiopien.

Många resor med helande I fokus har gått till katolska sammanhang och pingstkyrkor i Rumänien, frikyrkor i Ukraina, Moldavien, Abkazien, Transnistrien, USA, Sverige, Norge med flera. Tiotusentals har mottagit helande under årens lopp. Christer var också nationell evangelist i Finland tillsammans med Markus Koivisto. Idag finns Christer också med i en svensk kyrklig missionsorganisation vid namn Sänd Oss. 
 DET KOM ETT BREV OM ATT VARA ETT BÄRARLAG FÖR LADAN

För dig som vill vara med och stödja –

SWISH   123 66 44 389

 Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455


main_page_immage

Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

”SE JAG GÖR NU NÅGOT NYTT”

Bön- och lovsångsgemenskap varje söndag kl 18.00

 

LOVSÅNG   –   BÖN   –   VITTNESBÖRD

 

GEMENSKAP  – UNDERVISING  –  SERVERING

 

UNDER EN ÖPPEN HIMMEL

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”

 SE JAG GÖR NU NÅGOT NYTT

Den Helige Andes gåvor

SÖNDAG 20 FEBRUARI – 15.00 och 18.00

Christer Borg besöker Ladan

15.00 Undervisning från 1 Korintierbrevet 12

Hur kan Andens nådegåvor vara en aktiv del i mitt liv? Ett seminarium där vi reflekterar över hur vi kan användas och utrustas i och genom Andens gåvor.

17.00 Servering.

18.00 Tag emot Andens gåvor – teori och praktik

Hur kan jag börja? Teori och praktik. En kväll då vi längtar och söker Gud för att ta emot Andens gåvor och bli utrustade.


Christer Borg är idag samarbetskyrkopräst i Svenska kyrkan i Växjö och har en bakgrund inom EFS. Idag finns han också med i OAS ledarskap. Christer längtar efter att få se fler människor kunna förmedla Guds kraft och närvaro till andra och tar ofta tid att betjäna offentligt.

Under ett större antal år har Christer rest i missionens spår till länder som Sydafrika och Uganda och även haft möjligheten att starta en verksamhet som lett till startandet av  flera hundra församlingar och större kampanjer i Etiopien.

Många resor med helande I fokus har gått till katolska sammanhang och pingstkyrkor i Rumänien, frikyrkor i Ukraina, Moldavien, Abkazien, Transnistrien, USA, Sverige, Norge med flera. Tiotusentals har mottagit helande under årens lopp. Christer var också nationell evangelist i Finland tillsammans med Markus Koivisto. Idag finns Christer också med i en svensk kyrklig missionsorganisation vid namn Sänd Oss. För dig som vill vara med och stödja –

SWISH   123 66 44 389

 Stiftelsen Ladans  Bankgiro 313-1455 

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:   SVERIGEBÖNEN