Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

UNDER EN ÖPPEN HIMMEL

Välkommen att dela bönegemenskapen

Varje söndag kl 18.oo

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

 

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:   SVERIGEBÖNEN


 

Lördag 7/3 o Söndag 8/3 15.00 och 18.00

Magnus Persson

Söndag kl 10.00 Hagakyrkan i Markaryd

 

TEMA:  HELKYRKLIG

– frikyrklig eller folkkyrklig, lågkyrklig eller högkyrklig? 

 

MAGNUS_PERSSON


 

 

Att tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet, och så lära känna Kristi kärlek, och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet (Ef 3:18-19). En bibelhelg om att fördjupa och förvalta, förnya och förena hela Kristi kyrkas gemensamma och rika arv.

En ekumenisk rörelse tillbaka mot evangeliets centrum och en vision om levande församlingar som är bibliska utan att bli fundamentalistiska; öppna för Anden utan att bli slutna mot omvärlden; socialt engagerade utan att bli teologiskt otydliga; som rymmer reflektion utan att förlora sin passion; evangeliska utan att bli sekteristiska; katolska utan att vara specifikt romerska; profetiska utan att bli partipolitiska; karismatiska utan att bli fanatiska.

Magnus Persson, känd förkunnare och församlingsbyggare, pingstpastor som blev luthersk präst. Magnus arbetar idag utifrån EFS Riks som inspiratör och samverkanssekretare för EFS – Svenska kyrkan. Han tjänstgör även sedan nyår som en av prästerna i Hammarbykyrkan, Stockholm. Drabbad av Guds förunderliga nåd och den reformatoriska visionen brinner han för att reformera och mobilisera kyrkan för mission i världen. Magnus talar och skriver regelbundet i många olika sammanhang och är författare till boken »Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken«