Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Bön och lovsång varje söndag 18.00
Uppehåll 24-31 december

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:    SVERIGEBÖNEN      BÖN NU


Fredag 5/1 kl 19.00   Lördag 6/1 kl 15.00 och 18.00

Pastor Birger Skoglund

peter_halldorfBirger Skoglund är predikant och uppskattad talare i Sverige och Skandinavien. Han är kolumnist i tidningen Hemmets Vän och arbetar även som guide på resor till Egypten och Israel. ”Min uppriktiga längtan är att våra möten ska få bli ett verkligt Jesus-möte. Under senare tid har jag fått se hur Jesus verkligen gör under i mötena och min längtanär att vi ska få en riktigt bra samling i Ladan.”

 


Lördag 17 februari 15.30 och 18.00

Peter Halldorf – ”Om ändå allt Herrens folk blev profeter…” 4 Mos 11:29

peter_halldorfPeter Halldorf är pastor och författare, bosatt i Sturefors i Östergötland. Han är också redaktör för den ekumeniska tidskriften Pilgrim. 

 


Fredag 23/3 kl 19.00 och Lördag 24/3 15.00 och 18.00

Pastor Owe Lindeskär

Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen, bland annat som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Owe Lindeskär besöker regelbundet församlingar i Sverige samt predikar i kampanjer, konferenser och seminarier i ett antal länder. Han har skrivit flera böcker och gett ut över hundra cd-titlar med undervisning i olika bibliska ämnen

 


Välkommen till Hagakyrkan i Markaryd söndag 25/3 kl 10.00

Pastor Owe Lindeskär

 


Lördag 28 april 15.00 och 18.00

Anita Barker Andersen 

anita_barkerDet som kännetecknar förkunnaren och författaren Anita Barker Andersen är en livsstil av att vända motgångar och svårigheter till möjligheter. Hon har en unik förmåga att uppmuntra i svåra situationer och inge hopp där allt mänskligt hopp är ute. Hon undervisar med auktoritet, humor, självdistans och ödmjukhet. Som 15-åring fick Anita en genetisk ögonsjukdom som ledde till att hon blev nästan helt blind. Med sina två procents syn fick hon lära sig att lita på Gud. Ett liv i det övernaturliga har blivit något helt naturligt för Anita. Genom sina böcker förmedlar hon hopp till många. Sammanlagt har c:a 850 verifierade berättelser om övernaturliga Gudsingripanden publicerats. Det handlar om mirakulösa helanden, änglavakt, frihet från bundenhet och upprättelse i livet.

Här kan du få veta mer om Anita Barker Andersen

 


Välkommen till Hagakyrkan i Markaryd söndag 29 april 10.00

Anita Barker Andersen