Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

 

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Nu möts vi till bön och lovsång varje söndag 18.00

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:    SVERIGEBÖNEN      BÖN NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Fredag 31/8 kl 19.00 och lördag 1/9 kl 15.00 och 18.00

Carl-Erik och Overa Sahlberg

tillsammans med Rövarkören från S:ta Clara Kyrka

 

carl-erik_sahlbergCarl-Erik Sahlberg och hans hustru Overa bedriver sedan några år tillbaka ett arbete bland föräldralösa och utsatta barn i Tanzania genom att ge dem nya familjer för livet. I dagsläget fungerar 15 sådana familjehem på olika platser i Tanzania. Varje hem har inte fler än 10 barn för att närhet ska kunna behållas. Drygt 100 barn får i dagsläget på detta sätt hjälp med skolgång, mat, kläder, enklare hälsovård och kristen undervisning.

Carl-Erik Sahlberg är kanske annars mest känd för att vara verksamhetsansvarig i S:ta Clara kyrka i Stockholm som under många år bedrivit ett uppsökande socialt arbete bland utslagna, hemlösa och på annat sätt utsatta människor. För detta arbete har han bl.a. fått kungamedalj. Han har även varit kaplan för riksdagens kristna grupp, predikat vid ett flertal tillfällen i svensk televion och varit nominerad som kandidat till biskop i flera stift, bl.a. vid ärkebiskopsvalet 2006.
Carl-Erik Sahlberg, som är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, har också skrivit ett stort antal böcker, varav de senaste är ”Predikningar i katedralen”, ”Kyrkans första tid” och ”Effektiv bön”.