Välkommen till Ladans gemenskap – en oas och öppen famn för alla

 

 

 ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Jeremia 33:3

Nu möts vi till bön och lovsång varje söndag 18.00

”Sök Guds ansikte”  –  Bön, förbön, lovsång, vittnesbörd

Förvandlade människor, omständigheter, städer, byar, länder…
Ingen som söker Guds ansikte förblir densamme. Ingen bön förblir obesvarad. Ingen situation lämnas oförändrad. Gud hör och svarar på bön. Välkommen till en frizon för Jesus. En inspirerande, uppmuntrande och profetisk gemenskap i Ladan med förbön för dig, din familj, dina vänner, din hemort, ditt land… Vi ber, vi tillbeder, vi sjunger lovsånger, vi söker Guds ansikte, vi lyssnar till enkla och gripande vittnesbörd samt upplever en Gudsnärvaro som förändrar våra liv. Var med och upplev väckelsens livsnerv – bönegemenskapen…

Du kan besöka fler hemsidor med fokus på bön:    SVERIGEBÖNEN      BÖN NU

 


 

Söndag 28 januari 18.00

Bön och lovsångsgudstjänst 

med Stefan Dahlström, präst i Svenska kyrkan

Lovsång Mats Lunnergård

 


 

Lördag 17 februari 15.30 och 18.00

Peter Halldorf

”Om ändå allt Herrens folk blev profeter…” 4 Mos 11:29

peter_halldorfPeter Halldorf är pastor och författare, bosatt i Sturefors i Östergötland. Han är också redaktör för den ekumeniska tidskriften Pilgrim. 

 

 


Fredag 23/2 kl 19.00   Lördag 24/2 15.00 och 18.00

Pastor KG Larsson

”Vi upplever idag en profetisk tid när profetiska ord uppfylls inför våra ögon.”

KG-Larsson-2014-webb2K G Larsson är en gärna hörd förkunnare i vårt land och åtnjuter stort förtroende bland bibeltroende inom alla samfund. Efter prästvigningen har han haft sin bas inom EFS med långa tjänstgörings-perioder i Norrland och senare Alingsås. Hans sista pastorstjänst före pensioneringen var som föreståndare i Pingstförsamlingen i Örnsköldsvik. Detta blev då också ett uttryck för K G Larssons ekumeniska förankring. Under hela sin långa tjänst i Guds Rike har Bibelns profetiska och eskatologiska budskap varit centralt för K G Larsson. Detta har också resulterat i ett stort intresse och engagemang för Israel, som han hittills besökt hela 120 ggr. Det är med förväntan vi ser fram emot att höra K G Larsson i Ladan.

 


 

Fredag 23/3 kl 19.00 och Lördag 24/3 15.00 och 18.00

Pastor Owe Lindeskär

”Den korsmärkta församlingen”

Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen, bland annat som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Owe Lindeskär besöker regelbundet församlingar i Sverige samt predikar i kampanjer, konferenser och seminarier i ett antal länder. Han har skrivit flera böcker och gett ut över hundra cd-titlar med undervisning i olika bibliska ämnen

 


Välkommen till Hagakyrkan i Markaryd söndag 25/3 kl 10.00

Pastor Owe Lindeskär

 


Lördag 28 april 15.00 och 18.00

Anita Barker Andersen 

anita_barkerDet som kännetecknar förkunnaren och författaren Anita Barker Andersen är en livsstil av att vända motgångar och svårigheter till möjligheter. Hon har en unik förmåga att uppmuntra i svåra situationer och inge hopp där allt mänskligt hopp är ute. Hon undervisar med auktoritet, humor, självdistans och ödmjukhet. Som 15-åring fick Anita en genetisk ögonsjukdom som ledde till att hon blev nästan helt blind. Med sina två procents syn fick hon lära sig att lita på Gud. Ett liv i det övernaturliga har blivit något helt naturligt för Anita. Genom sina böcker förmedlar hon hopp till många. Sammanlagt har c:a 850 verifierade berättelser om övernaturliga Gudsingripanden publicerats. Det handlar om mirakulösa helanden, änglavakt, frihet från bundenhet och upprättelse i livet.

Här kan du få veta mer om Anita Barker Andersen

 


Välkommen till Hagakyrkan i Markaryd söndag 29 april 10.00

Anita Barker Andersen

 


 Fredag 31/8 kl 19.00 och lördag 1/9 kl 15.00 och 18.00

Carl-Erik och Overa Sahlberg

tillsammans med Rövarkören från S:ta Clara Kyrka

 

carl-erik_sahlbergCarl-Erik Sahlberg och hans hustru Overa bedriver sedan några år tillbaka ett arbete bland föräldralösa och utsatta barn i Tanzania genom att ge dem nya familjer för livet. I dagsläget fungerar 15 sådana familjehem på olika platser i Tanzania. Varje hem har inte fler än 10 barn för att närhet ska kunna behållas. Drygt 100 barn får i dagsläget på detta sätt hjälp med skolgång, mat, kläder, enklare hälsovård och kristen undervisning.

Carl-Erik Sahlberg är kanske annars mest känd för att vara verksamhetsansvarig i S:ta Clara kyrka i Stockholm som under många år bedrivit ett uppsökande socialt arbete bland utslagna, hemlösa och på annat sätt utsatta människor. För detta arbete har han bl.a. fått kungamedalj. Han har även varit kaplan för riksdagens kristna grupp, predikat vid ett flertal tillfällen i svensk televion och varit nominerad som kandidat till biskop i flera stift, bl.a. vid ärkebiskopsvalet 2006.

Carl-Erik Sahlberg, som är docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, har också skrivit ett stort antal böcker, varav de senaste är ”Predikningar i katedralen”, ”Kyrkans första tid” och ”Effektiv bön”.